09 Mar 12 at 5 pm

Gjon Mili’s Stroboscopic Portraits via LIFE